O projekcie

Na podstawie umowy podpisanej przez BGK z Ministrem Rodziny i Polityki Społecznej (MRPS) BGK pełni rolę Menedżera Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona w ramach postępowania przetargowego zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menedżera Funduszu Funduszy pełni rolę Pośrednika Finansowego, któremu zostało powierzone utworzenie i zarządzanie Instrumentu Finansowego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach podpisanej umowy z dnia 28 lutego 2022 roku Bank Gospodarstwa Krajowego dokonał wniesienia wkładu w wysokości 8 000 000,00 zł i powierzył Fundacji jako Pośrednikowi Finansowemu wdrożenie i zarządzanie instrumentem finansowym w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej.


Realizacja umowy zakłada udzielenie minimum 80 pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej, w których zostanie utworzonych minimum 90 miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek.

Oferta jest dostępna dla Pożyczkobiorców z całej Polski.


Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania oraz wzrost zatrudnienia w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:
• rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
• wzmocni ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwi im działalność na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
• wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty i na lepsze dopasowanie już oferowanych produktów/usług do potrzeb klienta.

Skip to content