AKTUALNOŚCI

06.05.2022

Decyzją Rady Polityki Pieniężnej wzrosły podstawowe stopy NBP. W związku z powyższym uległo zmianie oprocentowanie oferowanych przez nas pożyczek:

Pożyczka na start – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP; obniżenie do ½ stopy redyskonta weksli NBP w przypadku, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia  dojdzie do utworzenia nowego miejsca pracy lub głównym celem pożyczki jest utworzenie miejsca pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 5,30 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 2,65 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.

Pożyczka na rozwój  oprocentowanie pożyczki uzależnione od kwoty pożyczki: Przedsięwzięcia realizowane przez PES z Projektu mogą być współfinansowane lub finansowane w całości, przy uwzględnieniu warunków ich udzielania, ze środków własnych Instytucji finansującej i w takim przypadku oprocentowanie pożyczki może również być preferencyjne.

  • dla pożyczek do 100 tys. zł– oprocentowanie pożyczki – na poziomie stopy redyskonta weksli NBP z możliwością obniżenia do ½ stopy redyskonta weksli, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia tworzone jest nowe miejsce pracy. Aktualna stopa redyskonta weksli wynosi 5,30 % w skali rocznej z możliwością obniżenia do 2,65 % pod warunkiem utworzenia miejsca pracy.
  • dla pożyczek powyżej 100 tys. zł – oprocentowanie pożyczki na poziomie rynkowym, z możliwością obniżenia, gdy w ramach realizowanego przedsięwzięcia utworzona zostanie liczba miejsc pracy odpowiadająca kwocie zaciągniętej pożyczki w proporcjach, zgodnie z którymi 100 tys. zł pożyczki przekłada się na utworzenie 1 miejsca pracy. (np. kwota pożyczki: 200 tyś zł. i 2 miejsca pracy; kwota pożyczki: 500 tyś zł i 5 miejsc pracy).

14.04.2022

ŻYCZENIA WIELKANOCNE 2022.

07.04.2022

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA POŻYCZKI DLA PES

Szanowni Państwo, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach rozpoczęła nabór wniosków na POŻYCZKI PREFERENCYJNE DLA PODMIOTÓW EKONOMII SPOŁECZNEJ.

Dokumentacja znajduje się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA: https://pozyczkipes2022.frp.pl/dokumenty-do-pobrania-2/

Dokumentację należy pobrać, uzupełnić oraz odesłać wybierając jedną z poniższych opcji:

Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach oferuje doradztwo w ramach przygotowywania Wniosku o Pożyczkę pod numerem: 730 938 766

04.04.2022

PRZEDSIĘBIORSTWA SPOŁECZNE!  Fundacja niedługo rozpocznie nabór wniosków na Pożyczki PREFERENCYJNE na START i na ROZWÓJ.

Natomiast do momentu rozpoczęcia naboru zachęcamy do wypełniania formularza kontaktowego: https://kontopes.frp.pl/krok1/ , który pomoże doradcy w sposób szybszy i konkretny zaproponować Państwu najatrakcyjniejszą ofertę, która spełni Państwa oczekiwania.

28.02.2022

Szanowni Państwo,

Serdecznie pragniemy poinformować, iż Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach wyłoniona została na Pośrednika Finansowego w ramach postępowania przetargowego zorganizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menedżera Funduszu Funduszy, któremu zostało powierzone utworzenie i zarządzanie Instrumentu Finansowego w ramach projektu pozakonkursowego pn. „Wdrożenie instrumentu pożyczkowego w ramach Krajowego Funduszu Przedsiębiorczości Społecznej” realizowanego w Działaniu 2.9 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W dniu 28.02.2022 r. Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w Suwałkach podpisała Umowę o finansowanie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach, której jako Ogólnopolski Operator będzie udzielać preferencyjnych pożyczek dla Podmiotów Ekonomii Społecznej na obszarze całej Polski.

O rozpoczętym naborze poinformujemy Państwa na niniejszej stronie.


Realizacja umowy zakłada udzielenie minimum 80 pożyczek Podmiotom Ekonomii Społecznej, w których zostanie utworzonych minimum 90 miejsc pracy w ramach przedsięwzięć sfinansowanych ze środków pożyczek.
Celem projektu jest wzrost liczby PES korzystających ze zwrotnych form finansowania oraz wzrost zatrudnienia w Podmiotach Ekonomii Społecznej.
Korzystanie z finansowania zwrotnego przyczyni się do:
• rozwoju działalności prowadzonej przez PES-y, poprzez zwiększenie poziomu zatrudnienia i przychodów,
• wzmocni ich efektywność w zarządzaniu zasobami finansowymi i ułatwi im działalność na konkurencyjnym rynku towarów i usług,
• wpłynie pozytywnie na poszerzenie oferty i na lepsze dopasowanie już oferowanych produktów/usług do potrzeb klienta.”